• Profil škôlky

    • Interiér :

     •  je zariadený v rodinnom duchu, dotvorený  príjemnými farbami, ktoré navodzujú veselú atmosféru.

     • deti majú k dispozícii, niekoľko centier aktivít (výtvarný, dramatický, čitateľský, pohybový a staviteľský kútik).

      

     Prevádzka:

     • je prispôsobená podľa požiadaviek rodičov
     • možnosť poldennej a nepravidelnej dochádzky
     • každý pracovný deň od 6.30 do 16.30 hod.

      

     Zameranie:

     • skupinová práca s malým počtom detí
     • hravé oboznamovanie sa so základmi AJ
     • výtvarný krúžok pre predškolákov pod vedením profesionálky
     • malý počet detí v triede, nízka chorobnosť
     • starostlivosť o zdravie detí, vytváranie zdravého životného štýlu
     • preferovanie individuálneho prístupu k deťom
     • partnerský vzťah k deťom, snaha chápať ich, chrániť a akceptovať
     • každý deň prežitý v radostnej atmosfére v rozprávkovom prostredí, kde je rešpektovaná individualita a osobnosť detí.