Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra DF 2021/104 Odobraté obedy predškoláci 209,30 s DPH 18.11.2021 ZŠsMŠ Ľubeľa Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 18.11.2021
Faktúra DF 2021/98 Odobraté obedy DF2021/103 s DPH 18.11.2021 ZŠsMŠ Ľubeľa Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 18.11.2021
Faktúra DF 2021/102 Voda 7,00 s DPH 15.11.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 15.11.2021
Faktúra DF 2021/101 Energia 497,00 s DPH 15.11.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 15.11.2021
Faktúra DF 2021/100 Výkon zodpovednej osoby 25,20 s DPH 09.11.2021 Euro Trading Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 09.11.2021
Faktúra DF 2021/98 BOZP 20,00 s DPH 05.11.2021 Milan Tomčík Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 05.11.2021
Faktúra DF 2021/97 Spracovanie miezd 64,40 s DPH 05.11.2021 PAM - Alexandra Šimanská Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 05.11.2021
Faktúra DF 2021/96 Telefón a internet 24,01 s DPH 05.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 05.11.2021
Faktúra DF2021/94 Voda 7,00 s DPH 15.10.2021 Liptovské vodárne Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 15.10.2021
Faktúra DF2021/93 Energia 497,00 s DPH 15.10.2021 Stred. energetika, a. s. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 15.10.2021
Faktúra DF2021/95 Kontrola PHP 20,64 s DPH 15.10.2021 GAJOS a.s. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 20.10.2021
Faktúra DF2021/90 Osobné údaje 25,20 s DPH 06.10.2021 EuroTRADING s.r,o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 07.10.2021
Faktúra DF2021/91 Telefón a internet 24,01 s DPH 05.10.2021 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 07.10.2021
Faktúra DF2021/89 Odobraté obedy 748,23 s DPH 05.10.2021 ZŠsMŠ Ľubeľa Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra DF2021/88 Obedy predškoláci 228,80 s DPH 05.10.2021 ZŠsMŠ Ľubeľa Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 07.10.2021
Faktúra DF2021/87 Dohľad. nad zdrav. starostlivosťou 90,00 s DPH 05.10.2021 Róbert Čecho Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra DF2021/86 Spracovanie mzdy 64,40 s DPH 01.10.2021 PAM- Alexandra Šimanská Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 05.11.2021
Faktúra DF2021/85 BOZP 20,00 s DPH 01.10.2021 Milan Tomčík Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 01.10.2021
Faktúra DF2021/92 Poistenie majetku MŠ 38,92 s DPH 20.09.2021 UNIQA pojišťovna, a.s., Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 04.10.2021
Faktúra 2021/84 Voda 7,00 s DPH 16.09.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 16.09.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/108